Objavljeno 24.06.2015.

POSLOVNA ZONA POZLA GORA

 

Kontakt za detaljnije informacije: Općina Pojezerje
Adresa: 20342 Otrić-Seoci, Otrić-Seoci 154/2
Komunikacije: tel.: (+385 20) 695-562, 695-439; faks: (+385 20) 695-560; e-mail: opcina.pojezerje@du.t-com.hr, opcina.pojezerje1@du.t-com.hr

 

U općini Pojezerje se nalazi prometno sjecište od iznimne važnosti – autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik (koja je završena do mjesta Nova sela u susjednoj općini) s prometnicom – brzom cestom i autocestom Ploče-Mali Prolog-granični prijelaz s BiH (Bijača) – Mostar- Sarajevo-Osijek-Budimpešta (dionica Bijača- Zvirovići u BiH je dovršena, a ostatak autoceste u BiH je u intenzivnoj izgradnji).

 

Zbog takvog povoljnog smještaja Općina Pojezerje se odlučila stvoriti preduvjete za izgradnju Poslovne zone Pozla Gora smještene uz sam granični prijelaz s BiH koji je ujedno ulazna točka koridora 5C u ovom dijelu Hrvatske. Za istu je sređeno vlasništvo 1/1, izrađena prostorno planska dokumentacija, riješeno pitanje vodoopskrbe, te će u narednim fazama po principu javnoprivatnog partnerstva Poslovna zona moći primiti prve investitore koji su već izrazili velik interes za ulaganje.

 

Površina Poslovne zone se prostire na 57,07 hektara (570.070 m2) u naselju Pozla Gora i smještena je na samim prometnim pravcima – omeđena sa sjevera granicom BiH, s juga, istoka i zapada omeđena autocestom – dijelom izgrađenog koridora Vc, te državnom cestom Metković-Vrgorac. Izvrsno je prometno povezana autocestom i državnom cestom, a blizina željeznice, zračnih i morskih luka, te veliko zaleđe koje gravitira zoni, govore o potencijalu ove poslovne zone.

 

Posebne pogodnosti Općine Pojezerje, te Poslovne zone Pozla Gora su u odnosu na ostale konkurente:

 • izniman prometni cestovni položaj (sjecište autocesta koridora Vc i autoceste Zagreb-Dubrovnik, te alternativni pravci u vidu mreže državnih, županijskih i lokalnih cesta)
 • blizina transportne Luke Ploče (20 km) koja ima terminale za i tekuće terete i za rasute terete i za kontejnere, kao i mogućnost pretovara i organizacije prijema i otpreme gotovo svih drugih vrsta tereta
 • blizina željeznice (20 km)
 • blizina zračnih luka (50 km Mostar – 50 minuta vožnje, 100 km Split – 1 sat vožnje)
 • neposredna blizina graničnog prijelaza s BiH i carinskog terminala (cca 200 metara)
 • područje posebne državne skrbi
 • niska planirana cijena po m2 u Poslovnoj zoni Pozla Gora
 • niske komunalne naknade
 • niži trošak radne snage nego u ostalim područjima
 • posvećenost lokalnih vlasti rješavanju problema investitora
 • mogućnost pregovora oko posebnih olakšica za investitore
 • transparentnost svih procesa
 • niske cijene privatnog smještaja

 
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Pozla Gora KNJIGA 1
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Pozla Gora KNJIGA 2
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Prometna mreža
2.2. Elektroenergetska mreža
2.3.Telekomunikacijska mreža
2.4. Vodoopskrbna mreža
2.5. Kanalizacijska mreža
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
4. Način i uvjeti gradnje