Općina Pojezerje je kao najsjevernija općina Dubrovačko-neretvanske županije osnovana u svibnju 1993. godine, ima površinu 32,60 te prema popisu iz 2011. godine ima 991 stanovnika. Općina Pojezerje je smještena uz granicu s Bosnom i Hercegovinom (koja je omeđuje sa sjeverne strane), a susjedna Općina Kula Norinska joj je smještena s južne strane. Sa zapada općina Pojezerje graniči s administrativnim područjem Grada Ploča i s administrativnom područjem Grada Vrgorca.

Takav geografski smještaj je općinu Pojezerje s jedne strane stavio u poziciju donekle rasutog administrativnog usmjerenja prema susjednim gradovima Metkoviću, donekle Pločama, i manje Vrgorcu, međutim općina Pojezerje je takvim geografskim položajem i prometnim razvojem Republike Hrvatske i regije, postala jedno od najvažnijih prometnih sjecišta u ovom dijelu Europe.

Naime u općini Pojezerje se nalazi upravo vrlo važno prometno sjecište autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik (koja je završena do mjesta Nova sela u susjednoj općini) s prometnicom – brzom cestom i autocestom Ploče-Mali Prolog-granični prijelaz s BiH (Bijača) – Mostar- Sarajevo-Osijek-Budimpešta (dionica Bijača- Zvirovići u BiH je dovršena, a ostatak autoceste u BiH je u intenzivnoj izgradnji).

Zbog takvog povoljnog smještaja Općina Pojezerje je višegodišnjim radom poodmakla u stvaranju preduvjeta za izgradnju Poslovne zone Pozla Gora smještene uz sam granični prijelaz s BiH koji je ujedno ulazna točka koridora 5C u ovom dijelu Hrvatske. Za istu je sređeno vlasništvo 1/1, izrađena prostorno planska dokumentacija, riješeno pitanje vodoopskrbe, te će u narednim fazama po principu javnoprivatnog partnerstva Poslovna zona moći primiti prve investitore koji su već izrazili velik interes za ulaganje.

Danas je područje općine Pojezerje jedno od najvažnijih vinogorja u Republici Hrvatskoj koje svojom klimatskom pogodnošću, zemljišnim karakteristikama, te tradicijom, postaju sve više prepoznatljivo područje koje opskrbljuje grožđem veliki dio Hrvatske, dok je razvoj vinarstva dosada bio zapostavljan uslijed izostanka potrebe da se pored dobre proizvodnosti krene i u preradu, što će se u skoro vrijeme sigurno mijenjati.

Ujedno je pored vinograda, općina Pojezerje poznata i po poljoprivrednoj proizvodnji voća i povrća, što čini općinu Pojezerje važnim poljoprivrednim i gospodarskim resursom, koji je ujedno bio i ostao glavni temelj opstanka stanovništva na ovom području.

Za razliku od većine područja u Republici Hrvatskoj, općina Pojezerje ima sređene imovinskopravne odnose 1/1 na najvećem dijelu gospodarski interesantnih površina, što je postignuto osnivanjem zemljišne knjige za k.o. Kobiljaču i k.o. Otrić-Seoce koje je završeno 2011. godine, čime su osigurani uvjeti za uspješnu i poticajnu ulagačku klimu.

Na području općine se nalaze i osmogodišnja Osnovna škola, Dječiji vrtić odnosno predškolski odgoj, Poštanski ured, dvije trgovine, dva ugostiteljska objekta te više obrta.

Sjedište Općine se nalazi u mjestu Otrić-Seoci u zgradi Općine, koja ima troje zaposlenih – načelnika Općine, pročelnika jedinstvenog upravnog odjela i još jednog djelatnika.

 

Kretanje stanovništa po naseljima:

  1991 2001 2011
DUBRAVE 0 0 0
BREČIĆI 0 0 0
KOBILJAČA 348 273 241
MALI PROLOG 86 55 31
OTRIĆ – SEOCI 850 841 657
POZLA GORA 110 64 62
U K U P N O 1394  1233  991